Skip to main content

After a good period of development and refinement, the time has come: pedalpact.cc is ready for takeoff! Moreover, this beta version is free for everyone to use, so please take a look.

Ga naar de pedalpact.cc web-app

Ontdek netwerkritten
via pedalpact.cc

Gratis account aanmaken

Al een account? Login

pedalpact.cc op Strava

Strava
Join onze club

Log in op de web app

Ontdek netwerkritten
Registreer je tijdelijk gratis

pedalpact.cc op Strava

Join onze Strava Club
pedalpact.cc op Strava

Free to use

The pedalpact.cc beta version is free for everyone to use. All you have to do is register and then you can use the platform. With this free beta version we hope to make many cyclists enthusiastic about the concept. We would like everyone to know that networking through a shared passion is effective for your company or career!

Building the community is what this free beta version is all about. We hope you find it valuable enough to share with your contacts, so that they can become a part of the community as well. This will create more and more networking opportunities. At the beginning these sharing actions are of vital importance, because the community has yet to become.

To the free pedalpact.cc beta

Co-creation

Because we want to make something that you would like to use, we have spoken to a lot of cyclists and networkers. We asked which problems exist within business networking, and where there is room for improvement. We came up with the following:

 • Networking can be more effective
 • Networking can be more fun
 • Networking should cost you less time

The result of this can be found in the beta version.

How does it work?

After registration, first fill in your profile with the required information. If all goes well, everything will speak for itself; otherwise you can take a look at what existing users filled in (or you can contact us, we are happy to help). Your profile is your business card, so make sure people can get a complete picture of you.

After that, there are a few things you can do that will lead you to a network ride:

 • See which members are on the map. Who would you like to meet?
 • See which public pacts (events / rides) are already on the map. Which one would you like to participate in?
 • Plan a pact yourself. Preferably a public one: this way, at the beginning of pedalpact.cc you have the highest chance on gaining participants. You can for instance create a pact when you would be cycling anyway. Invite your network, so that they can get to know pedalpact.cc as well. Especially at the beginning we can use new members. Thank you!

Ambassadors wanted

We hope that we can make many people enthusiastic about business cycling. Hopefully so much, you’ll spread the word. Are you exited? Then we would like you to join us as an ambassador! An ambassador of pedalpact.cc:

 • Loves cycling
 • Likes to network (especially when riding bikes)
 • Will plan at least one event a month via pedalpact.cc (this can also be when you wanted to go riding anyway).
 • Invites his/her own contacts to these events
 • Becomes the tète de la course, hoping the bunch will follow
 • Will keep on using pedalpact.cc for free, even when the free beta period ends.

Do you want to be an ambassador? Send us an email:

Sign up as an ambassador

Version 1.0

The free beta version will not always remain. The name already gives it away: with this version we try to learn even better what you expect from pedalpact.cc. Once we have learned enough (and raised funding), we will be able to start building a completely new platform at the end of 2019. What are we going to improve anyway? The speed, security, stability, existing functions, faster installation of new functions and much more.

To the free pedalpact.cc beta

Are you interested in helping pedalpact.cc reach funding? Or got a great tip? Be sure to contact us:

Questions?

Do you have any questions or comments for us at any time? Please don’t hesitate to contact us, we’ll be happy to help you.

+31 6 29 40 72 82 (Daan Walet)

daan@pedalpact.cc

pedal-pact-daan-walet-295px

Na een mooie periode van ontwikkelen en bijschaven is het dan zo ver: pedalpact.cc is klaar voor gebruik! Bovendien is deze bèta versie voor iedereen gratis te gebruiken, dus neem vooral een kijkje.

Ga naar de pedalpact.cc web-app

Ontdek netwerkritten
via pedalpact.cc

Gratis account aanmaken

Al een account? Login

pedalpact.cc op Strava

Strava
Join onze club

Log in op de web app

Ontdek netwerkritten
Registreer je tijdelijk gratis

pedalpact.cc op Strava

Join onze Strava Club
pedalpact.cc op Strava

Gratis

De pedalpact.cc bèta versie is gratis voor iedereen te gebruiken. Je hoeft je alleen te registreren en dan kun je het platform gebruiken. Met deze gratis bèta versie hopen we vele fietsers enthousiast te maken over het concept. We willen graag laten zien dat netwerken via een gedeelde passie effectief is voor je bedrijf of carrière!

Met deze gratis bèta versie willen we dan ook een community opbouwen. We hopen dat jullie het waardevol genoeg vinden om te delen met je contacten, zodat zij ook onderdeel van de community worden. Zo ontstaan er steeds meer netwerkkansen. Op het begin is dit delen natuurlijk extra hard nodig, omdat de community nu echt nog in de kinderschoenen staat.

Naar de gratis bèta van pedalpact.cc

Cocreatie

Omdat we graag iets willen maken dat jullie graag gebruiken, hebben we heel veel fietsers en netwerkers gesproken. We hebben gevraagd welke problemen er zijn binnen het netwerken en wat er beter kan. Daarbij kwamen we op het volgende:

 • Netwerken kan effectiever
 • Netwerken kan leuker
 • Netwerken zou minder tijd moeten kosten

Het resultaat hiervan vind je terug in de bèta versie.

Hoe werkt het?

Na registratie vul je allereerst je profiel in met de benodigde gegevens. Als het goed is spreekt alles voor zich; anders kun je natuurlijk even spieken bij bestaande gebruikers (je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen, we staan graag voor je klaar). Je profiel is je visitekaartje, dus zorg dat men een compleet beeld van je kan krijgen.

Daarna zijn er een paar dingen die je kan doen die je naar een netwerkrit leiden:

 • Bekijk welke leden er zijn. Met wie zou je graag kennismaken?
 • Bekijk welke openbare pacts (evenementen / ritten) er al aangemaakt zijn. Waaraan zou je graag deelnemen?
 • Plan zelf een pact in. Bij voorkeur een openbare: op het begin van pedalpact.cc heb je dan de hoogste kans op deelnemers. Je kunt een pact aanmaken wanneer je toch al zou gaan fietsen. Nodig vooral ook je netwerk uit, zodat zij ook met pedalpact.cc kennis kunnen maken. Zeker op het begin kunnen we nieuwe leden goed gebruiken. Alvast bedankt!

Ambassadeurs gezocht

We hopen dat we veel mensen enthousiast kunnen maken over fietsend netwerken. Hopelijk zo enthousiast dat je ook anderen vertelt over hoe gaaf het is. Dan hebben we je er graag als ambassadeur bij! Een ambassadeur van pedalpact.cc:

 • Fietst graag
 • Netwerkt graag (zeker op de fiets)
 • Gaat minimaal maandelijks één event via pedalpact.cc plannen (dat kan ook zijn wanneer je toch al gaat fietsen)
 • Nodigt zijn/haar eigen contacten uit voor deze events
 • Wordt de tète de la course, in de hoop het peloton mee te krijgen
 • Blijft pedalpact.cc gratis gebruiken, ook wanneer de gratis bèta periode eindigt
 • Staat in de spotlight op onze website

Wil je ook ambassadeur worden? Stuur ons een mailtje:

Aanmelden als ambassadeur

Versie 1.0

De gratis bèta versie zal niet altijd blijven. De naam verraadt het al enigszins: met deze versie proberen we nog beter te leren wat jullie van pedalpact.cc verwachten. Als we voldoende geleerd hebben (en financiering aangetrokken hebben), kunnen we eind 2019 gaan bouwen aan een volledig vernieuwd platform. Wat gaan we sowieso verbeteren? De snelheid, veiligheid, stabiliteit, bestaande functies, sneller inbouwen nieuwe functies en nog veel meer.

Naar de gratis bèta van pedalpact.cc

Heb je interesse in het helpen financieren van pedalpact.cc op enige wijze? Of heb je een goede tip? Neem contact met ons op:

Vragen?

Heb je op enig moment vragen of opmerkingen voor ons? Neem dan vooral contact op, we staan graag voor je klaar.

+31 6 29 40 72 82 (Daan Walet)

daan@pedalpact.cc

pedal-pact-daan-walet-295px